Pris

Vår veiledende timesats i saker utenom fri rettshjelp (for 2009 kr. 870) er for 2009 kr. 1100, med tillegg av 25 % merverdiavgift. Advokatassistent-arbeid som vurderes fakturerbart blir fakturert til en timesats på ca kr. 450. I tillegg faktureres andre utlegg som blir informert om, for eksempel innleid sakkyndig bistand/utredning, rettsgebyr og bestilling av dokument.

Etter endt oppdrag blir salærkravet i tillegg vurdert opp mot vanskelighetsgrad, utfall av saken og klientens økonomi.

Vi benytter i liten utstrekning fast pris, men dette blir individuelt avtalt.

For fri rettshjelp se egen link.